هیئت رهروان شهدا

شهدا را یاد کنید ولو با ذکر یک صلوات

هیئت رهروان شهدا

شهدا را یاد کنید ولو با ذکر یک صلوات

به مناسبت ۲۲ اسفندماه روز شهید، نماهنگ «نقطه‌های نورانی» را منتشر می‌کند.   

                                         

تصاویر شهدای گرانقدر هیئت رهروان شهدا04

03
02

01


09

08

07

06

05

12

11

10

                                     

شهدا را یاد کنید ولو با ذکر یک صلوات

22 اسفتند سالروز عروج ملکوتی شهید داوود عابدی گرامی باد

شهدا را یاد کنید ولو با ذکر یک صلوات

پانزدهم اسفند سالروز عروج ملکوتی شهید احمد رحیمی گرامی باد